Ảnh bìa của Đõ Nguyễn Ngọc Hồng
Ảnh đại diện của Đõ Nguyễn Ngọc Hồng
Đõ Nguyễn Ngọc Hồng

Thêm

Site của Đõ Nguyễn Ngọc Hồng (35)

Ảnh đại diện của Trần Nam Thương
Trần Nam Thương cùng với Mai Hoang Dat, Xuân Trạng 47 người khác
Bạn đã thấy 1khi IPO thì tài sản nó nhân lên khủng khiếp chưa? Cho nên cơ hội thấy rõ mà không chịu khó trích 5-10% thu nhập để gia tăng tài sản cho tương lai tự do tài chính vài năm nữa nghỉ hưu thì phí vô cùng cuộc đời này. Cày mãi cũng không tự do tiền bạc.🤗
Nhóm tài liệu:https://zalo.me/g/lpimyf380
6
0
0
0

Tham gia Zoom cuộc họp
ID cuộc họp: 999 204 9999
Mật mã: 9999
6
0
0
0