Xuân Trạng's cover photo
Xuân Trạng's profile picture
Xuân Trạng

More

Xuân Trạng's sites (33)

#Góc_Thắc_Mắc 🙄🙄🙄
10
4
0
0

View 1 more comment

Trần Nam Thương's profile picture
Trần Nam Thương
Vẫn tặng 500 cổ phần điện gió Weter khi đky thành công theo link: https://energy.denistiaglin.com/reg?u=NamThuong
Haha
 · Reply · 27 days ago  
1
Le Thị Thuong's profile picture
Haha
 · Reply · 27 days ago  
1
Nina Thanh Hằng's profile picture
Nina Thanh Hằng
Chuẩn bạn nhỉ
Haha
 · Reply · 20 days ago  
Bạn đã thấy 1khi IPO thì tài sản nó nhân lên khủng khiếp chưa? Cho nên cơ hội thấy rõ mà không chịu khó trích 5-10% thu nhập để gia tăng tài sản cho tương lai tự do tài chính vài năm nữa nghỉ hưu thì phí vô cùng cuộc đời này. Cày mãi cũng không tự do tiền bạc.🤗
Nhóm tài liệu:https://zalo.me/g/lpimyf380
6
0
0
0