Ảnh bìa của Nguyễn Viết Thành Trung
Ảnh đại diện của Nguyễn Viết Thành Trung
Nguyễn Viết Thành Trung

Thêm

Site của Nguyễn Viết Thành Trung (28)

Tham gia Zoom cuộc họp
ID cuộc họp: 999 204 9999
Mật mã: 9999
6
0
0
0

Biết đến Skyway bao lâu nay mà không sở hữu 1Cổ phần nào là dở rồi😎
00:00
00:00
00:00
4
0
89
0
0