Phạm Mạnh Hưng's cover photo
Phạm Mạnh Hưng's profile picture
Phạm Mạnh Hưng

More

LIỄU NGHĨA TAM BẢO và MINH ĐỊNH PHẬT PHÁP
* CÂU HỎI
Thế nào là Tam Bảo?
...See more
4
0
0
0

ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT
Tính đến nay kể từ khi thành lập, Đạo Tràng TU PHẬT đã chia sẻ những bài Pháp được viết và chắt lọc cẩn thận hầu mong thật sự lợi ích cho sự tu hành của Đại chúng với tâm nguyện khai Chánh kiến – Chánh tín Phật Pháp nơi tâm mỗi người, mong giúp phần nào có thể “liễu” được Diệu Pháp Như Lai, giải tỏ Chánh Pháp – Phi Pháp, phân rõ Ngụy – Chơn, từ đó góp phần hoằng khai – hộ trì P...See more
2
1
0
0

Ninh Hinh's profile picture
Ninh Hinh
Mong những điều tốt đẹp đến với chúng ta
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1