Vietnam, VN
Mon, 6/5/2023
moderate rain
25
Moderate rain

25°C - 25°C

89%

1005hPa

0.56m/s

100%

10Km

1.15mm

10:15 PM

11:18 AM

ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT
Tính đến nay kể từ khi thành lập, Đạo Tràng TU PHẬT đã chia sẻ những bài Pháp được viết và chắt lọc cẩn thận hầu mong thật sự lợi ích cho sự tu hành của Đại chúng với tâm nguyện khai Chánh kiến – Chánh tín Phật Pháp nơi tâm mỗi người, mong giúp phần nào có thể “liễu” được Diệu Pháp Như Lai, giải tỏ Chánh Pháp – Phi Pháp, phân rõ Ngụy – Chơn, từ đó góp phần hoằng khai – hộ trì Phật Pháp, hồi Tà hiển Chánh, nhiêu ích chúng sanh, cúng dường Chư Phật.
Mỗi bài Pháp đều ẩn chứa nhiều Thiền cơ – Diệu ý mà tùy duyên và tâm lượng mỗi người, sự lãnh hội Phật Pháp tự có phần sâu – cạn sai khác. Theo thư nhiều người hỏi, nay tóm gọn, cô đọng lại thành bài ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT chia sẻ đến Đại chúng, giúp mọi người rộng mở đường tu, an trú nơi Diệu Pháp Như Lai, thẳng lối quay về nẻo Tâm, tỏ ngộ Phật Tánh.
ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT GỒM NHỮNG ĐIỂM CẦN YẾU SAU:
Xem tiếp tại👇
2
1
0
0

Ninh Hinh's profile picture
Ninh Hinh
Mong những điều tốt đẹp đến với chúng ta
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Du lịch Phú Yên – Xứ hoa vàng trên cỏ xanh
Du lịch Phú Yên – Xứ hoa vàng trên cỏ xanh
Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved