Thong Tay Hoi, VN
CN, 14/08/2022
mây rải rác
29
Mây rải rác

29°C - 29°C

70%

1007hPa

3.09m/s

40%

10Km

10:43 PM

11:13 AM

Chứng khoán cơ sở (Underlying Security) (CKCS) là loại chứng khoán được dùng làm tài sản cơ sở của chứng quyền và là cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán ở Việt Nam. Chứng quyền phải đảm bảo là tài sản đảm bảo hoặc chứng khoán do doanh nghiệp chứng khoán phát hành, cho phép chủ sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc bán (chứng quyền bán) CKCS cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá được xác định trước đó hoặc tại một thời điểm được xác định trước hoặc theo khoản tiền chênh lệch giữa giá chứng khoán cơ sở ở thời điểm thực hiện và giá trị thực tế.
#chungkhoancoso #ftv

Chứng khoán cơ sở là gì? Ưu nhược điểm của chứng khoán cơ sở

https://ftv.com.vn
2
0
0
0

Kiếm tiền đơn giản cùng Hahalolo!
Trải nghiệm nổi bật

28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
28 NGÀY ĐI XUYÊN VIỆT NAM - No Plan, No Thinking
Ảnh đại diện của Đặng Minh Châu

Đặng Minh Châu

2 ngày trước

Đã đăng ký với Bộ Công Thương
Đã thông báo với Bộ Công Thương
Thành viên liên kết Hiệp hội Du lịch Mỹ