Ảnh bìa của Group FTV
Ảnh đại diện của Group FTV
Group FTV

Thêm

Chứng khoán cơ sở (Underlying Security) (CKCS) là loại chứng khoán được dùng làm tài sản cơ sở của chứng quyền và là cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán ở Việt Nam. Chứng quyền phải đảm bảo là tài sản đảm bảo hoặc chứng khoán do doanh nghiệp chứng khoán phát hành, cho phép chủ sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc bán (chứng quyền bán) CKCS cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo ...Xem thêm

Chứng khoán cơ sở là gì? Ưu nhược điểm của chứng khoán cơ sở

https://ftv.com.vn
2
0
0
0

Sàn chứng khoán là một hình thức sàn giao dịch cung cấp cho những người mua bán, môi giới cổ phiếu nền tảng và phương tiện để trao đổi, mua bán trái phiếu, cổ phiếu (đã được niêm yết), các sản phẩm phái sinh, chứng chỉ quỹ, các sản phẩm hợp tác đầu tư.
Các sàn chứng khoán hoạt động như một sàn đấu giá liên tục bởi đây là nơi mà người mua, bán chứng khoán có thể đến gặp nhau và thực hiện giao dịch ...Xem thêm

Sàn chứng khoán là gì? Các sàn giao dịch chứng khoán uy tín - FTV

https://ftv.com.vn
1
0
0
0

Phiên giao dịch chứng khoán là gì?
Phiên giao dịch chứng khoán là nơi các chủ thể thực hiện hoạt động trao đổi, mua bán, đầu tư chứng khoán một cách công khai, nhanh chóng và kết quả cuối cùng là cả người mua và người bán đều thỏa mãn được mục đích sau khi kết thúc giao dịch chứng khoán.
#phiengiaodichchungkhoan #ftv

Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Thời gian các phiên trong ngày

https://ftv.com.vn
1
0
0
0