Group FTV's cover photo
Group FTV's profile picture
Group FTV

More

Đầu cơ là gì?
Đầu cơ hay còn được biết đến với tên tiếng anh là Specation. Đầu cơ là việc mà các nhà giao dịch chứng khoán thu lợi nhuận từ việc mua, tích lũy hay bán khống các loại tài sản tài chính như các loại cổ phiếu, tiền tệ, bất động sản, hàng hóa…
#dauco #ftv
Xem chi tiết tại: https://ftv.com.vn/dau-co-la-gi
1
0
0
0

Cổ phiếu Esop là gì?
Esop là viết tắt của cụm từ tiếng anh “Employee Stock Ownership Plan”, cổ phiếu esop là một loại cổ phiếu được các doanh nghiệp lớn phát hành dành cho người lao động lâu năm hoặc có thành tích tốt.
#esop #cophieu #ftv
Xem chi tiết tại: https://ftv.com.vn/esop-la-gi
1
0
0
0

Midcap là gì?
Midcap trong chứng khoán được đề cập là các cổ phiếu của doanh nghiệp quy mô vừa phải, có vốn hóa ở mức trung bình từ 1000 tỷ đồng đến 10.000 tỷ đồng. Cổ phiếu Midcap thuộc nhóm này có yếu tố cơ bản tốt thường sẽ đem lại lợi nuận cao cho nhà đầu tư trung và dài hạn.
#midcap #ftv #chungkhoan
Xem chi tiết tại: https://ftv.com.vn/midcap-la-gi

Midcap là gì? Cổ phiếu Midcap trong chứng khoán là gì? - FTV

https://ftv.com.vn
1
0
0
0