#chienluocmarketingmix
Chiến lược Marketing mix (Marketing Hỗn Hợp) bao gồm các công cụ tiếp thị hữu ích nhất, được sử dụng để tiếp thị chính xác đối tượng khách hàng mục tiêu. Marketing hỗn hợp gồm 4 thành phần chính là: Product (Sản phẩm), Price (Giá), Place (Phân phối), và Promotion (Quảng cáo). https://fieldcheck.biz/vn/library/chien-luoc-marketing-mix.html #marketing_mix #fieldcheck #chienluocmarketingmix

1
66
0
0
Chien luoc Marketing Online cho cong ty vua va nho vuon len Thị trường online vừa là cơ hội dễ dàng tiếp cận với khách hàng hơn, nhưng vừa là thách thức bởi sự cạnh tranh của nó cũng “rất gắt”. Chiến lược Marketing Online nào sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tồn tại và ngày càng vươn lên giữa sự chen chúc của muôn vàn thương hiệu trực tuyến lớn – nhỏ? Chiến lược Marketing Online 1: Hãy Mix thay...
See more

1
40
0
0