Trần Thị Ngọc Giang's cover photo
Trần Thị Ngọc Giang's profile picture
Trần Thị Ngọc Giang

More

Trần Thị Ngọc Giang's sites (14)

𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐮̀𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐩 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢
𝑯𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑩𝒖̛̉𝒖 𝑳𝒐𝒏𝒈 (𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 9) 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒏𝒂̆̀𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒑 20 𝒏𝒈𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒖̀𝒂 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒅𝒐 𝒕𝒂̣𝒑 𝒄𝒉𝒊́ 𝑴𝒚̃ 𝑵𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑮𝒆𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉𝒊𝒄 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐̣𝒏....See more
25
10
0
0

View 7 more comments

Minh Hiếu's profile picture
Minh Hiếu
Uả có chỗ này nữa hả ko bt luôn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
ỞđâyCóMộtChúGấuDễThươngThíchĐi Comment Dạo's profile picture
ỞđâyCóMộtChúGấuDễThươngThíchĐi Comment Dạo
kiến trúc chùa này ko chê vào đâu dc luôn á
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Văn Công's profile picture
Văn Công
phong cách lạ quá trời
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Update Ngay 6 Quán Cà Phê Vũng Tàu View Biển Ngắm Hoàng Hôn Tuyệt Đẹp
𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢 𝑙𝑎̀ đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑥𝑒̂ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑒̀ đ𝑒̂́𝑛. 𝐶ℎ𝑖̉ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑖 𝑡𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂, 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐...See more
27
11
0
0

View 8 more comments

Thị Gái's profile picture
Thị Gái
cuoi tuan nay minh di vung tau ne,de xem co ghe duoc k
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Vô Lương Tâm's profile picture
Vô Lương Tâm
Cuối tuần cùng lũ bạn từ SG- Vũng Tàu cũng được đó chứ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Tran Tiger's profile picture
Tran Tiger
Mấy chỗ này hơi bị sang nè
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
𝟓 𝐦𝐨́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐡𝐮́𝐭 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐨̛̉ 𝐓𝐏.𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡
𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝑷.𝑯𝑪𝑴 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂𝒚 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒐́𝒏 𝒂̆𝒏 𝒒𝒖𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̂́𝒖 𝒍𝒂̣ 𝒗𝒊̣. 𝑩𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒂𝒏𝒉 𝒃𝒐̀ 𝒗𝒊𝒆̂𝒏, 𝒃𝒐̣̂𝒕 𝒍𝒐̣𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒖̛́𝒏𝒈… 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒈𝒐̛̣𝒊 𝒚́ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̉.
❎𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐧𝐡 𝐛𝐨̀ 𝐯𝐢𝐞...See more
23
6
0
0

View 3 more comments

Nguyễn Chi's profile picture
Nguyễn Chi
tui mê bánh mì nhất :D
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Biển đảo Việt Nam's profile picture
Biển đảo Việt Nam
Bánh mỳ is the best
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Trần Bibi's profile picture
Trần Bibi
bạn ơi, mình chưa ăn sáng nha
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1