Ngọc Ngọc's cover photo
Ngọc Ngọc's profile picture
Ngọc Ngọc

More

không chê em nghèo lên xe em đèo 😘
61
12
0
0

View 9 more comments

Trần Đức Ngọc's profile picture
Trần Đức Ngọc
Ok nếu em đồng ý cùng anh đi suốt cuộc đời dù gian nan vất vả
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Tường Vy's profile picture
Tường Vy
con xe này mình cũng thích nè
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Tran Tran's profile picture
Tran Tran
lên luôn anh chị em eiiiiiiii
Haha
 · Reply · 4 years ago  
ib làm quen hôn nè 😳
74
21
0
0

View 18 more comments

Anh Minh's profile picture
Anh Minh
làm quen nha bạn đẹp ơi
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Trần Văn Bình's profile picture
Trần Văn Bình
ấy, xinh quá, kết bạn làm quen nào
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Phon Vo's profile picture
Phon Vo
chán thiệt, toàn gái xinh. chỉ biết nhìn thôi 😡
Haha
 · Reply · 4 years ago  
Ngọc Ngọc's profile picture
Ngọc Ngọc
is feeling  
warm
Các bạn thích mình ở điểm nào ạ
26
10
0
0

View 7 more comments

Hoàng Văn Dũng's profile picture
Hoàng Văn Dũng
xinh quá đi
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
Helen Amelinda's profile picture
Helen Amelinda
Da trắng
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1
Đinh Tân's profile picture
Haha
 · Reply · 4 years ago  
1