Yuny Yuny
Yuny Yuny

More

Do tình hình covid đang xảy ra nghiêm trọng kinh tế của em cũng không ổn định nữa mà phải chăm lo cho vịt ngày 3 bữa nữa nên em quyết bán hàng online để có tiền nuôi Vịt 🐥 Nên mn ai thương em thương vịt thì ủng hộ em nhé

16
532
0
0
Lễ lộc của 2 mẹ con nhà vịt

70
1.2K
0
0
👉Hạnh phúc ở tít trên cao.😆😆... 👉Mà chiều cao của em nó khiên tốn😂

17
105
0
0
Đầu tháng may mắn - bình an ❤️

25
117
0
0
Cuộc đời này của e vốn dĩ là đường thẳng Nếu có rẽ.. cũng chỉ để tránh a 🤭

2
68
0
0