Nguyễn Danh ✅

More

Do tình hình covid đang xảy ra nghiêm trọng kinh tế của em cũng không ổn định nữa mà phải chăm lo cho vịt ngày 3 bữa nữa nên em quyết bán hàng online để có tiền nuôi Vịt 🐥 Nên mn ai thương em thương vịt thì ủng hộ em nhé

16
532
0
0
Lễ lộc của 2 mẹ con nhà vịt

70
1.2K
0
0
Photos

No activity displayed
Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved