Thong Tay Hoi, VN
Fri, 2/23/2024
broken clouds
34
Broken clouds

34°C - 34°C

49%

1012hPa

4.63m/s

75%

10Km

11:11 PM

11:02 AM

MỘT BỨC ẢNH NÓI LÊN TẤT CẢ 1. Không tiền, không kiến thức: Sẽ không thấy được những gì tốt đẹp ở cuộc sống bên ngoài. 2. Chỉ có kiến thức thôi mà không có tiền thì chỉ nhìn được một phần tốt đẹp ở thế giới bên ngoài. 3. Có quá nhiều tiền mà không có kiến thức cũng không thấy được giá trị đẹp đẽ của cuộc sống, trừ khi chịu cúi xuống. 4. Có vừa đủ tiền vừa đủ kiến thức mới thấy được toàn bộ giá trị đẹp đẽ của thế giới... Sưu tầm

13
337
0
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Self-sufficient Korean travel guide
Self-sufficient Korean travel guide
Christine Wright

Christine Wright

27 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved