Thong Tay Hoi, VN
Wed, 2/21/2024
broken clouds
30
Broken clouds

30°C - 30°C

74%

1014hPa

4.63m/s

75%

10Km

11:12 PM

11:02 AM

Khóa chốt điện từ DS-K4T108 (HikVision): Khóa chốt điện từ DS-K4T108 được thiết kế cho cửa gỗ, cửa kính và cửa kim loại với góc mở cửa 180°. Nó được sử dụng để kiểm soát việc mở/đóng cửa. Nó hỗ trợ xuất tín hiệu kiểm tra trạng thái khóa ra. https://wise.com.vn/products/phu-kien-an-ninh/ds-k4t108/ #WiseSolutions #AccessControl

2
122
0
0
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Self-sufficient Korean travel guide
Self-sufficient Korean travel guide
Christine Wright

Christine Wright

25 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved