Thong Tay Hoi, VN
Mon, 4/22/2024
scattered clouds
35
Scattered clouds

35°C - 35°C

49%

1008hPa

4.63m/s

40%

10Km

10:38 PM

11:04 AM

🆕 Quá trình đăng ký vẫn đang được tiếp tục tại Ấn Độ, bắt đầu các thủ tục kiểm tra bởi chuyên gia đối với dự án Tòa nhà chọc trời năng lượng gió #WETER của nhà phát minh Denis Tiaglin...🌀🇷🇺 Chi tiết: https://telegra.ph/WETER-NEWS-VTN-03-27 Official website: https://denistiaglin.com YouTube channel: https://www.youtube.com/@DENISTIAGLIN Instagram: https://www.instagram.com/weter_world Twitter: https://twitter.com/denistiaglin Facebook: https://www.facebook.com/groups/tiaglinwetergorod VK: https://vk.com/denistiaglin_weter Linkedin: https://www.linkedin.com/in/denis-tiaglin-03484358 Support: https://t.me/WETER_SUPPORT Telegram news channel: https://t.me/WETERNEWSGOROD Telegram official project bot: https://t.me/WeterProjectBot Nhóm dự án

5
154
0
0
Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Tour Du lịch Nhật mùa hoa anh đào 2024
Tour Du lịch Nhật mùa hoa anh đào 2024
Travel Deva

Travel Deva

3 days ago

Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved