Thong Tay Hoi, VN
Thu, 4/18/2024
broken clouds
28
Broken clouds

28°C - 28°C

89%

1008hPa

3.09m/s

75%

10Km

10:40 PM

11:04 AM

Ơ kìa.... Đi xa xa rõ ràng mình thấy 40k/ 1 ký, tới hơi gần gần là 45k/ 1 ký, lại sát để mua thì hóa ra 45k/ nửa ký @@ ???

48
158
0
0

Make money easily with Hahalolo!
Featured experience

Gợi ý chọn món ăn theo mùa tại nhà hàng Mạn
Gợi ý chọn món ăn theo mùa tại nhà hàng Mạn
Registered with the Ministry of Industry and Trade
Notified to the Ministry of Industry and Trade
Associate member of the United States Tour Operators Association
© Hahalolo 2017. All rights reserved