Thong Tay Hoi, VN
Sat, 5/25/2024
light rain
29
Light rain

28°C - 29°C

89%

1009hPa

3.09m/s

40%

10Km

0.27mm

10:30 PM

11:11 AM

Đừng mãi nói một câu xin lỗi 😟😟
Đ𝐚̂𝐮 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐨́𝐢 𝐜𝐚̂𝐮 𝐱𝐢𝐧 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐬𝐞̃ đ𝐚́𝐩 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐨 đ𝐚̂𝐮. Cr: I'm fine

1
76
0