Ảnh bìa của VieTraditional
60
Người Haha trang
0
Đánh giá
Ảnh đại diện của VieTraditional
VieTraditional

Giới thiệu

  • 06 đường Đoàn Kết, thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
  • Trang du lịch
  • Ngày tạo: 12/04/2022
  • Lưu trú - Combo du lịch trọn gói - Tour du lịch tự chọn Tổ chức Sự Kiện - Team Building

  • 06 đường Đoàn Kết, thôn Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
  • Gửi tin nhắn

  • Luôn mở cửa
  • 60 người Haha trang này
HAHALOLO HOT SUMMER TOUR

Giảm giá 200.000 ₫

Bắt đầu áp dụng từ 26/06/2022 đến 16/07/2022

Xem thêm
39
0
0

NHA TRANG - ĐÀ LẠT

Giảm giá 16%

Bắt đầu áp dụng từ 01/06/2022 đến 31/08/2022

Xem thêm
35
0
1

LANDTOUR DALAT

Giảm giá 13%

Bắt đầu áp dụng từ 01/06/2022 đến 31/08/2022

Xem thêm
35
0
0

Mời bạn bè Haha trang này

Nguyễn Huy
Nam Nguyễn
My My
Diệu Trang
Thu Huệ

Nguyễn Huy, Nam Nguyễn và 58 người khác  đã Haha trang này