#quangtanhoa
Khi thực hiện chi phí đầu tư 1 quán cafe trước hết bạn cần quan tâm đến những chi phí đầu tư ban đầu và chi phí sẽ phát sinh trong 6 tháng tiếp theo. Có một số quán cà phê có thể khởi điểm đến tháng thứ 6 sẽ hoà vốn, nhưng có những mô hình đến tháng thứ 12 hoặc 24 tháng mới có thể cải thiện được tình hình kinh doanh. Tham khảo bài viết dưới đây để có đánh giá tổng quan nhất về khả năng hoà vốn trong...
See more

1
75
0
0