#lobetravelcl

2
34
0
0
Rốt cuộc là không còn khả năng chống đỡ bởi đồ ăn Việt Nam 😁 #carolinelediary #carolinele #lovefoodcl #mystory #lobetravelcl 🍀

2
16
0
0