#cautreo
BÔNG BỀNH BIỂN MÂY - CÂY CẦU TREO ĐỘC MỘC CAO NHẤT VIỆT NAM https://www.youtube.com/watch?v=SS4cQDYD02Q #caukinhrongmay #caudocmoc #cautreo

1
337
0
0
BÔNG BỀNH BIỂN MÂY - CÂY CẦU TREO ĐỘC MỘC CAO NHẤT VIỆT NAM https://www.youtube.com/watch?v=SS4cQDYD02Q #caukinhrongmay #caudocmoc #cautreo

5
119
0
0
<𝑮𝒐́𝒄 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒂𝒏𝒉, 𝒍𝒂́ 𝒙𝒂𝒏𝒉, 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒖̛𝒐̛́𝒕> 𝐘𝐔𝐌𝐄 𝐍𝐎 𝐓𝐒𝐔𝐑𝐈𝐁𝐀𝐒𝐇𝐈 - 𝗧𝗼𝗽 𝟭𝟬 𝗰𝗮̂𝘆 𝗰𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗲𝗼 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 đ𝗶 𝟭 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 đ𝗼̛̀𝗶 !!! 𝗬𝘂𝗺𝗲 𝗻𝗼 𝗧𝘀𝘂𝗿𝗶𝗯𝗮𝘀𝗵𝗶 <夢のつり橋> , nằm tại tỉnh Shizuoka, là cây cầu treo dài 90m và cao 8m, được làm đơn giản bằng cách xếp hai...
See more

150
328
0
0