#art
Just Ideas
Celebrity site ·
·
Making a heart-shaped stone as colorful as possible! Cre: MetDaan DIY #art #DIY #stonepainting

8
0
0
Just Ideas
Celebrity site ·
·
I fell in love with this 👏 #art #paper #paperart #diypapercrafts #diypaperflowers Cre: alugadoehlegal

7
0
0
Just Ideas
Celebrity site ·
·
DIY Christmas tree using pipe cleaners 🎄💖⭐️👀 #art #drawing #artwork #artoftheday Cre: artbyaalice

6
15
0
0
Bạn đã từng nghe đến khái niệm các trường phái hội họa - loại hình nghệ thuật thổi hồn vào những bức tranh? Đó có phải là những bức hình trừu tượng, lãng mạn, hay siêu thực hay không? Bạn có muốn biết ý nghĩa của những trường phái phát triển theo dòng chảy của lịch sử? Hãy theo dõi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm câu trả lời! #nghethuat #art #truutuong #hoihoa https://handihappy.blogspot.com/...c-truong-phai-hoi-hoa-tren-gioi-bao.html

2
227
0
0
Bạn đã từng nghe đến khái niệm các trường phái hội họa - loại hình nghệ thuật thổi hồn vào những bức tranh? Đó có phải là những bức hình trừu tượng, lãng mạn, hay siêu thực hay không? Bạn có muốn biết ý nghĩa của những trường phái phát triển theo dòng chảy của lịch sử? Hãy theo dõi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm câu trả lời! #nghethuat #art #truutuong #hoihoa https://handihappy.blogspot.com/...c-truong-phai-hoi-hoa-tren-gioi-bao.html

1
232
0
0
𝐖𝐢𝐥𝐝 𝐚𝐭 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭: 𝐄𝐦𝐛𝐫𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐒𝐩𝐢𝐫𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞 Born of the jungle's embrace, a young soul thrives amidst nature's vibrant symphony. With every rustle and every call, he finds kinship in the wild. In his eyes, we see the reflection of an untamed spirit, a reminder to nurture our own connection with the Earth and its breathtaking wonders. · ·...
See more

2
1.5K
0
0