#VuiKhoeDeNhat
Nhờ bà Thỏ mang Đệ Nhất Mì Gia mới bổ sung 10% tinh bột đậu Hà Lan qua cứu đói tui é, chứ mà đợi anh Heo nấu xong là tui thành con Zịt khô lun rùi!!! #DeNhatMiGia #ThitBam #TomChuaCay #DauHaLan #VuiKhoeDeNhat #AcecookVietNam

53
285
1
0