#PhuYenBeach
Hòa Lợi resort
Hòa Lợi resort is lovely feeling lovely is with Nguyễn Quang, Lăng Thông, Nguyễn Thị Dung and 9 others at Thị xã Sông Cầu
Organization site ·
·
Thăm quan kỳ quan cửa Đầm Cù Mông
ĐC: Hòa Lợi resort -Xuân Cảnh - tx Sông Cầu - tỉnh Phú Yên. Hotline+Zalo: 0866846660-0919349480 #ResortPhuYen#PhuYenResort#ResortVietnam#BeachResort#PhuYenBeach#NatureResort#LuxuryResort#TravelPhuYen#HolidayGetaway#ExplorePhuYen

3
1.3K
0
0
Thăm quan kỳ quan Cửa Đầm Cù Mông. #ResortPhuYen #PhuYenResort #ResortVietnam #BeachResort #PhuYenBeach...
See more

9
2.8K
0
0