#DEFI_ECO
👉👉👉 Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao nhiều người tài năng, học thức cao nhưng mãi vẫn không thể thành công. 👉 Ngược lại, có những người tuy rất bình thường nhưng may mắn dường như luôn mỉm cười với họ. Chuyện thành – bại, được – mất không chỉ phụ thuộc vào IQ mà được quyết định bởi chính thái độ ứng xử trong đời sống và công việc. #PHẠM_GIANG_KIẾM_TIỀN_BÌNH_AN_CÙNG #DEFI_ECO

8
78
0
0