Kưng Phan's cover photo
Kưng Phan's profile picture
Kưng Phan

More

Kưng Phan's site (39)

Thật sự luôn á.
Giờ nhớ cảm giác đứng cùng nhau dưới sân trường quá.
Nguồn: Cre on video
00:00
00:00
00:00
3
2
0
0
0

Phan Đạt's profile picture
Phan Đạt
Học môn này hồi cấp 2 bị thầy cho ra làm học sinh cá biệt tập riêng vì kb nhảy. Cuối cùng kiểm tra kết ...
 View more
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Khánh Huyền's profile picture
Khánh Huyền
mỗi lần tới môn này đau khổ lắm
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Fam Shark's profile picture
Fam Shark public Organization site
Fam Shark
0
0

Tô cháo nhiều hành ai cũng có thể ăn chung 😚😚😚
5
1
0
0

Nguyễn Trọng Thủy's profile picture
Nguyễn Trọng Thủy
same với tui luôn, lúc nào cũg v hết á :v
Haha
 · Reply · 2 years ago