Bà Già Kêu Ca's cover photo
Bà Già Kêu Ca's profile picture
Bà Già Kêu Ca

More

Bạn bè gì kì cứ thích vạch áo cho người xem lưng hà >.<
17
13
0
0

View 10 more comments

Mỹ Trinh's profile picture
Mỹ Trinh
tội nghiệp bà già
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trần Hạ Linh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Như Quỳnh's profile picture
Nguyễn Như Quỳnh
ahha mọt kế hoạch xài lại nhìu lần quá tiện rồi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Mẹ đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mà vẫn chưa tìm được bố con yêu à 🤦‍♀️
11
12
0
0

View 9 more comments

Ý PHAN's profile picture
Ý PHAN
tưởng thiệt nữa chơ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trần Nguyễn Nam Phong's profile picture
Trần Nguyễn Nam Phong
kaka cười ị
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thanh Nga's profile picture
Thanh Nga
con mỡ ơi , kaka
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tuy thần tình yêu không bắn trúng bà già này nhưng deal đồ ăn giảm giá thì bà này tự tin vợt được
7
7
0
0

View 4 more comments

Xuân Sang's profile picture
Xuân Sang
gì chứ mấy cái này thì mau lắm
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phạm Bình's profile picture
Phạm Bình
bảo sao mập :v
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Linh Xinn's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago