Gwuan Sean's cover photo
Gwuan Sean's profile picture
Gwuan Sean

It's not about being the best, but doing the best!

More

About

 • It's not about being the best, but doing the best!

Gwuan Sean's site (13)

Trận đặc công Việt Nam ‘xé xác’ Rồng Xanh Hàn Quốc năm 1967
🇻🇳 🇻🇳 🇻🇳
Sau trận đánh hủy diệt khiến 420 binh lính Hàn Quốc thiệt mạng, 6 tên còn sống sót ở một đơn vị Rồng Xanh đã rút chốt lựu đạn tự tử tập thể, một số tự bắn vào chân để phản đối lệnh đi càn của chỉ huy.
Trước năm 1965 chính phủ Đại Hàn Dân Quốc đã gửi các đơn vị quân y và các võ sư sang tham gia vào các hoạt động giao lưu vớ...See more
1
0
0

36
3
0
0

Mộc Miên's profile picture
Mộc Miên
i love flowers
Haha
 · Reply · 8 months ago  
1
  Gwuan Sean's profile picture
  Gwuan Sean
  Thanks for your comments, i love flowers so much.. 💐🌸🌺
  Haha
   · Reply · 8 months ago  
Stephen Maris's profile picture
Stephen Maris
so many stunning flowers here
Haha
 · Reply · 8 months ago  
David Peter's profile picture
David Peter
wow is that real?
Haha
 · Reply · 8 months ago  
35
3
0
0

Cao Lạc Minh Anh's profile picture
Cao Lạc Minh Anh
That flowers are so Charming
Haha
 · Reply · 8 months ago  
1
  Gwuan Sean's profile picture
  Gwuan Sean
  Thanks for your comment..
  i love flowers so much..🌺
  Haha
   · Reply · 8 months ago  
David Peter's profile picture
David Peter
nice picture! thanks for sharing beautiful flowers with me
Haha
 · Reply · 8 months ago  
Stephen Maris's profile picture
Stephen Maris
Drop ❤ for this good pic
Haha
 · Reply · 8 months ago