Ảnh bìa của Anthony William
Ảnh đại diện của Anthony William
Anthony William

Tôi là bác sĩ William Anthony, là một bác sĩ phẫu thuật. Tôi giải quyết các trường hợp xương, là một người cha độc thân của hai cô con gái mà tôi rất yêu từ món nợ của trái tim mình - chúng có ý nghĩa rất lớn đối với cả thế giới đối với tôi

Thêm

Giới thiệu

  • Tôi là bác sĩ William Anthony, là một bác sĩ phẫu thuật. Tôi giải quyết các trường hợp xương, là một người cha độc thân của hai cô con gái mà tôi rất yêu từ món nợ của trái tim mình - chúng có ý nghĩa rất lớn đối với cả thế giới đối với tôi

  • first class sergeant tại  Orthopedic surgeon
  • Sống tại Somalia
  • Đến từ Birmingham, UK
Ảnh đại diện của Anthony William
Anthony William đã cập nhật ảnh bìa
2
0

Ảnh đại diện của Anthony William
Anthony William đã cập nhật ảnh đại diện
7
0