Anh Nguyệt
Anh Nguyệt

Làm việc như ngày đầu tiên và sống như ngày cuối cùng

More

Cái giá của sự hiểu chuyện …

47
102
0
0
Đàn bà say đắm tình xưa Đàn ông say đắm tình vừa mới quen😑

126
177
0
0
Tôi luôn mỉm cười với cả thế giới. Hi vọng ngày mai và ngày kia, cả cuộc dài phía trước và cả thế giới sẽ mỉm cười với tôi 🥰

20
68
0
0
Lâu rồi mới có thời gian rảnh, tôi mở sách ra đọc, hình ảnh trước mắt đập vào mắt tôi. Tôi lặng người, có lẽ vì nếu như hiện tại có ai hỏi tôi câu hỏi như này tôi cũng không biết trả lời sao cả…

36
88
0
0
It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop. - không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại @Confucius@

31
84
0
0