Alana Wilson
Alana Wilson

More

* Nền tảng COS.TV là nền tảng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ Số, phi tập trung ( Công Nghệ tích hợp Blockchain) vào mạng xã hội. Vì vậy nó khác với các nền tảng mạng XH thông thường. Chúng ta đã quen với thuật ngữ Nhà Sáng Tạo Nội Dung trên các nền tảng như Youtube, Facebook, Tiktok... Tuy nhiên trên nền tảng COS.TV có thêm 01 thuật ngữ là Nhà Đầu Tư Cá Nhân tham gia làm Sáng Tạo Nội Dung...
See more

18
226
0
0