Wong Castr Helen's cover photo
Wong Castr Helen's profile picture
Wong Castr Helen

More

Các Ngài ko thể dùng từ "thanh lí" mà là gieo duyên giảm 500k cho Người hữu duyên với 2 Ngài nhé.
Kt: 17x11x11 (nặng 4kg, bằng đồng)
2tr chẵn (đã giảm 500k) (chưa phí ship)
.
Zalo: 0989045443
Q.3 HCM...See more
+3
0
0
0

Các Ngài ko thể dùng từ "thanh lí" mà là gieo duyên giảm 500k cho Người hữu duyên với 2 Ngài nhé.
Kt: 17x11x11 (nặng 4kg, bằng đồng)
2tr chẵn (đã giảm 500k) (chưa phí ship)
.
Zalo: 0989045443
Q.3 HCM...See more
+3
0
0
0

Các Ngài ko thể dùng từ "thanh lí" mà là gieo duyên giảm 500k cho Người hữu duyên với 2 Ngài nhé.
Kt: 17x11x11 (nặng 4kg, bằng đồng)
2tr chẵn (đã giảm 500k) (chưa phí ship)
.
Zalo: 0989045443
Q.3 HCM...See more
+3
0
0
0