Bùi Thảo
Bùi Thảo

More

✅🔔 Hãy đọc hết nếu bạn không muốn tiếp tục rơi vào cảnh nghèo khó ! 🉐 THÓI QUEN NGĂN CẢN BẠN ĐẾN VỚI THÀNH CÔNG ------------------- ✅ Có những thời điểm, bạn có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình. Nhưng, "thế giới" ấy là gì? Đích xác, đó là thứ do chúng ta tưởng tượng ra thôi. Thực tế là chẳng có thế giới nào… thèm chống lại bạn, chỉ là những thói quen hàng ngày mà chính bạn lựa chọn mới...
See more

4
50
0
xin chào cả nhà HaHalolo

47
98
0
0