Ảnh bìa của Vu Selena
Ảnh đại diện của Vu Selena
Vu Selena

Thêm

Today, I see a quote that touch my heart.
- You are beautiful because of the light you carry inside you. You are beautiful because you say you are, and you hold yourself that way.(Mary Lambert)
15
1
0
0

Ảnh đại diện của Thiên Di
Thiên Di
That's nice
Haha
 · Trả lời · 10 tháng trước  
1
My internet is 4G
My heart is for you!
23
14
12
0

Xem thêm 11 bình luận

Ảnh đại diện của Yến Nhiiiiiiiiiiiiiiii
Yến Nhiiiiiiiiiiiiiiii
iểm 10 chất lượng
Haha
 · Trả lời · 10 tháng trước  
1
Ảnh đại diện của Trần Diễm Sương
Trần Diễm Sương
Quá đỉnh luôn
Haha
 · Trả lời · 10 tháng trước  
1
Ảnh đại diện của Nguyen Ngoc Duong
Nguyen Ngoc Duong
tỏ tình là biết ngay
Haha
 · Trả lời · 10 tháng trước  
1
Ảnh đại diện của Vu Selena
Vu Selena đã cập nhật ảnh bìa
1
0