Lưu Minh Sang's cover photo
Lưu Minh Sang's profile picture
Lưu Minh Sang

More

Mưa chiều Đà Lạt...nặng hạt thật!
00:00
00:00
00:00
21
1
101
0
0

Tuyết Trinh's profile picture
Tuyết Trinh
ultr..mưa đá luôn
Haha
 · Reply · 12 months ago  
Lưu Minh Sang's profile picture
Lưu Minh Sang
is feeling  
relaxed
Đẹp đôi, lâu lâu ngồi chơi cho nó mát cái mông...
12
1
0
0

Nguyễn Thị Thùy Linh's profile picture
Nguyễn Thị Thùy Linh
cái này bằng gì vậy a?
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Kỷ vật ông bà dùng thời pháp thuộc. Tới đời mình thì đem cất.
00:00
00:00
00:00
20
1
0
0
0

Trần Bảo's profile picture
Trần Bảo
này chắc đồ cổ rồi
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1