Bá Trọng
Bá Trọng

More

HG VÂN BL is excited feeling excited is with VŨ KỲ, Đặng Dũng, Baris Daichi and 12 others
THỰC HIỆN LỜI HỨA!! Sáng nay ra vườn hái đậu bắp. Hơn nữa đời người VÂN mới thấy 1 trái đậu bắp kỳ lạ….. Tức cảnh sinh thơ ngay! CÓ ĐÔI ?! Vẫn ở bên nhau suốt cuộc đời...
See more

18
397
0
0
HG VÂN BL is pumped feeling pumped is with VŨ KỲ, Đặng Dũng, Baris Daichi and 12 others
THAY ĐỔI !! Cuộc sống luôn luôn ở thể động vì vậy sẽ luôn luôn thay đổi! Nếu con người không thay đổi thì sẽ bị bỏ lại phía sau! Thời buổi “sống chung cô vi” mà cứ đòi gặp mặt trực tiếp mới làm việc được thì có khi đến chết vẫn chưa làm được gì! Chúng ta phải “ĐÓN ĐẦU THAY ĐỔI” thì cuộc sống mới phát triển được! THÀNH QUẢ CHỈ CÓ ĐƯỢC KHI TA CHỊU ĐẦU TƯ & BỎ RA CÔNG SỨC!...
See more

16
411
0
0