Trần Thị Minh Thu
Trần Thị Minh Thu

More

Yêu nghề bằng cả tí.nh mạ.ng 💁🏻‍♀️

0
55
0
"Thực ra ngay từ đầu, mình đã biết kết quả rồi. Là do bản thân mình cố chấp thôi."

42
101
0
0
Thi thoảng hãy yêu thương bản thân mình!

0
59
0
Nhịp Sống
Organization site ·
·

0
55
0
Yêu thì yêu, nhưng mà láo là em zọng anh đó 👉👈

49
51
0
0
"Cuối cùng sẽ có một ngày bạn trở nên bình tĩnh, giống như một người ngoài cuộc nhìn lại những câu chuyện xưa cũ của mình rồi lắc đầu cười."

62
121
0
0
Tức á!! Lúc gấp thì đèn đỏ suốt thôi 😒😒

62
118
0
0