Nguyễn Liễu's cover photo
Nguyễn Liễu's profile picture
Nguyễn Liễu

More

Nguyễn Liễu's sites

𝕄𝕒̀𝕦 𝕖 𝕥𝕙𝕚́𝕔𝕙 𝕝𝕒̀ 𝕞𝕒̀𝕦 𝕩𝕒𝕟𝕙 𝕕𝕦𝕠̛𝕟𝕘 💙
ℂ𝕠̀𝕟 𝕒 𝕞𝕒̃𝕚 𝕝𝕒̀ 𝕟𝕘𝕦̛𝕠̛̀𝕚 𝕖 𝕥𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘♥️♥️♥️
Mùa hoa phượng
+5
13
2
0
0

Thục Minh's profile picture
Thục Minh
Trường nào mà đồng phục đẹp vậy c? kk
Haha
 · Reply · 2 years ago  
    Nguyễn Liễu's profile picture
    Nguyễn Liễu
    Bộ này mua mình nhé
    Haha
     · Reply · 2 years ago  
Mỹ Oanh's profile picture
Mỹ Oanh
nhìn hoa phượng mà nhớ mỗi lúc hè về thời đi học quá, giờ muốn đi học cũng k được
Haha
 · Reply · 2 years ago  
𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑎̀𝑢 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑎̂̀𝑢
𝑉𝑎̀ 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑜́𝑖 𝑒𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀...
𝐶𝑎̉ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 , đ𝑜̉ , 𝑡𝑖́𝑚 , 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑥𝑎𝑛ℎ
𝐸𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑎𝑛ℎ 💓 ''
24
3
0
0

Thắng Đức's profile picture
Thắng Đức
màu ảnh xinh mà hơi buồn quá bạn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nhật Minh Hà's profile picture
Nhật Minh Hà
chùa nào mà vắng người vậy bạn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Mai Dung's profile picture
Mai Dung
Mẫu xinh, người chụp cũng có tâm quá trời
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Liễu's profile picture
Nguyễn Liễu updated profile picture
3
0