Lê Minh Đức's cover photo
Lê Minh Đức's profile picture
Lê Minh Đức

More

Lê Minh Đức's site (8)

Lê Minh Đức's profile picture
Lê Minh Đức atThành phố Đà Nẵng
Đến ngày hội chợ sắp hết mới xuất hiện, lại test video quay chậm 😁trên p40 pro
00:00
00:00
00:00
0
0
0
0
0

Test camera chụp đêm P40 pro
1
1
0
0

Mai Dung's profile picture
Mai Dung
sắc nét ghê í
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Lê Minh Đức's profile picture
Lê Minh Đức updated profile picture
1
0