trần thanh's cover photo
trần thanh's profile picture
trần thanh

More

About

  • giáo viên at  Giáo viên
  • Studied at Đại học thái nguyên
  • Studied at Đại học thái nguyên
  • Lives in Thái Nguyên, Việt Nam
  • From Bắc Kạn, Việt Nam
trần thanh's sites (16)

trần thanh's profile picture
trần thanh updated cover photo
10
6

View 3 more comments

trần thanh's profile picture
trần thanh updated profile picture
8
0

trần thanh's profile picture
trần thanh updated profile picture
16
1

Nguyễn Ngọc's profile picture
Nguyễn Ngọc
xinh đẹp quá
Haha
 · Reply · 2 years ago