hâh naba's cover photo
hâh naba's profile picture
hâh naba

Xúc động ko

More

About

 • Xúc động ko

hâh naba's profile picture
hâh naba updated cover photo
1
0

hâh naba's profile picture
hâh naba updated profile picture
1
1

hâh naba's profile picture
Haha
 · Reply · 2 years ago  
hâh naba's profile picture
hâh naba
is feeling  
excited
Có ngờ nha
"Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ"
00:00
00:00
00:00
6
2
0

Trần Văn Bình's profile picture
Trần Văn Bình
yếu đuối thế hả bạn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Hoàng Ngọc Tiênn's profile picture
Hoàng Ngọc Tiênn
giây phút đó mình đã thật sự rơi lệ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  hâh naba's profile picture
  hâh naba
  Kệ tôiii
  Haha
   · Reply · 2 years ago