Phạm Ngọc
Phạm Ngọc

More

Thứ đắt giá nhất trên đời này là LÒNG TIN. Để có được nó đôi khi cần rất nhiều THỜI GIAN Nhưng để đánh mất nó thì chỉ cần vài giây NGẮN NGỦI. 😁😁👍😁 #Forex #Đầutưthôngminh

3
68
0
0
Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh. Hãy củng cố niềm tin để làm được những điều tuyệt vời hơn👍👍😘 #Forex #Đầu_tư_tài_chính

1
69
0
0
Chấp nhận “thời gian có hạn” không hề dễ dàng nhưng đó là điều cần thiết để biến mọi thời khắc trong cuộc đời bạn trở nên có ý nghĩa hơn. 👍👍😁😁 #Forex #Đầutưthôngminh

100
178
0
0