Ảnh bìa của Doris Fleckmen
Ảnh đại diện của Doris Fleckmen
Doris Fleckmen

Thêm

Site của Doris Fleckmen (6)

mọi người cài đặt Gapo và follow mình nha.
mình cần 90 triệu Follow.
hoặc...Xem thêm

GAPO

https://gapo.vn
5
0
0
0

Summer in Sweden 🇸🇪😎
7
4
0
0

Xem thêm 1 bình luận

Ảnh đại diện của Steve Jonathan
Steve Jonathan
what a cute little dog
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Owen Michael
Owen Michael
it a hot day today, isn't it?
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Lim Vincent
Haha
 · Trả lời · 5 tháng trước  
True love is meeting someone and just being so grateful for their existence.
16
3
0
0

Ảnh đại diện của Dương Phương
Dương Phương
I can't believe it's love!
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Conal Dalziel
Conal Dalziel
My love while you are away i miss the touch of a hand without a whisper
Close and reach your hands as soon as you think you will feel the touch
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Mirabel Orla
Mirabel Orla
I found that person and I am so grateful because he entered my life
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước