Đất Khách Muông Trùng
Đất Khách Muông Trùng

Đất khách muông trùng sao nhỏ hẹp. Quê nhà một góc nhớ mênh mang...

More

Đất khách muôn trùng sau nhỏ hẹp . Quê nhà một góc nhớ mênh mang.

2
22
0
0
Việt Nam thân yêu !....

2
22
0
0
Thần Tài ơi độ cho con trúng số độc đắc đi .con chán cuộc sống cơm áo gạo tiền lắm rồi !!...

1
17
0
0
https://youtu.be/ZF3b1nK-TjM. Đi Đu Đua Đi .đã trạm vào trái tim tôi thật tuyệt vời....

4
20
0
0
Ảnh Lưu Niệm đằng sau những chuyến đi............

64
92
0
0