Trí Long's cover photo
Trí Long's profile picture
Trí Long

More

--- Chuyện gì rồi cũng sẽ qua😀😀😀
riêng chuyện nghỉ cáp nghỉ hoài không ra😁😁😘
41
9
2
0

View 6 more comments

Bùi Trí's profile picture
Bùi Trí
phong ba bão táp ko bằng nghĩ cap ko ra
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Hoàng Trân's profile picture
Hoàng Trân
Li nước này cần gì cap kkk
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đặng Kỳ Minh's profile picture
Đặng Kỳ Minh
chuẩn cậu ạ =))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tập hài lòng những gì tôi đang có 😊
Tập buông bỏ những thứ trời không cho ☺️
4
2
0
0

Khả Uyên's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trí Long's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trí Long's profile picture
Trí Long updated profile picture
4
0