Huynh My Linh
Huynh My Linh

More

👉Linh luôn nhận tài liệu online mọi lúc mọi nơi, từ chỉnh sửa báo cáo, đến gõ văn bản từ các file sách, báo, tài liệu viết tay, dịch thuật,... 🙆 Bạn đang đau đầu với đóng tài liệu chưa kịp soạn 🙆 Bạn là sinh viên không có thời gian soạn báo cáo, chỉnh sửa báo cáo 🙆 Bạn là kế toán, nhân sự cần phải nhập đóng tài liệu thô vào máy nhưng không có thời gian. 🙆 Bạn đang tìm kiếm dịch vụ gõ máy thuê, đánh...
See more

1
124
0
0
Cứ vào tay em là yên tâm khách ơi. #dichvudanhvanban #danhvanbanonline

5
27
0
0
Ở đây có đội ngũ giải quyết các vấn đề liên quan đến v ă n b ả n cho bạn. 🙆 Bạn đang đau đầu với đóng tài liệu chưa kịp soạn, bạn không kịp để nộp theo deadline 🙆 Bạn là sinh viên không có thời gian soạn báo cáo, chỉnh sửa báo cáo, luận văn, đồ án... 🙆 Bạn là kế toán, nhân sự cần phải nhập đóng tài liệu thô vào máy nhưng không có thời gian. 🙆 Bạn đang tìm kiếm dịch vụ g.õ máy thuê, đánh văn bản thuê,...
See more

3
94
0
0
💁💁💁Bạn là: 👉 Giáo viên, sinh viên 👉 Nhân viên văn phòng 👉 Kế toán công ty 👉 Công chức nhà nước,... 😭😭😭 Bạn đang cần xử lý đống tài liệu, đống báo cáo, luận văn, ... từ file cứng sang file mềm, Nhưng không có thời gian....
See more

2
85
0
0
💁💁💁Bạn là: 👉 Giáo viên, sinh viên 👉 Nhân viên văn phòng 👉 Kế toán công ty 👉 Công chức nhà nước,... 😭😭😭 Bạn đang cần xử lý đống tài liệu, đống báo cáo, luận văn, ... từ file cứng sang file mềm, Nhưng không có thời gian....
See more

1
82
0
0
em ở đây, còn anh ở đâu 😃😃😃

22
46
0
0
những mầm non p/s: phát triển khỏe mạnh

2
24
0
0
3 tuần tuổi😍😍😍

13
48
0
0
mầm non mới nhú p/s: 15 ngày

4
26
0
0
hãy bước một cách vững chắc trên con đường bạn đã chọn

8
31
0
0