Tuan Car
Tuan Car

More

About

  • Lives in Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tuan Car's sites (1)

☘☘☘Bắc Lệ bao xa, có ai đi Bắc Lệ bao xa Ai qua Chiêm Bái phải qua Đền Chầu ☘☘☘Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ Hỏi thăm Đền Chầu Bé nơi đâu Cứ ga Bắc Lệ đi vào.....🙏🙏🙏

39
42
0
0
Photos

Videos

  • A3f7957998c64bc19180408d4fde6b35

    5/10/2022

© Hahalolo 2017. All rights reserved