Điểm Tin Nóng - Coronavirus's cover photo
Điểm Tin Nóng - Coronavirus's profile picture
Điểm Tin Nóng - Coronavirus 

More

📣34.138 CA TRONG NƯỚC - 41.857 CA KHỎI BỆNH🛡🦠
(Ngày 09/4/2022)
🦠I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19:
1. Thông tin các ca nhiễm mới:...See more
2
1
0
0

Bích Đào's profile picture
Bích Đào
số ca nhiễm trong nước đang có xu hướng giảm dần đều
Haha
 · Reply · 11 months ago  
📣45.884 CA TRONG NƯỚC - 117.503 CA KHỎI BỆNH 🛡🦠
(Ngày 07/4/2022)
🦠I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19:
1. Thông tin các ca nhiễm mới:...See more
3
1
0
0

Tuan  Anh's profile picture
Tuan Anh
thấy vậy là mừng r
Haha
 · Reply · 12 months ago  
📣49.124 CA TRONG NƯỚC - 130.273 CA KHỎI BỆNH 🛡🦠
(Ngày 06/4/2022)
🦠I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19:
1. Thông tin các ca nhiễm mới:...See more
2
1
0
0

Nguyễn Thị Mỹ Hoa's profile picture
Nguyễn Thị Mỹ Hoa
bắt đầu giảm dần rồi mừng quá
Haha
 · Reply · 12 months ago