Nguyễn Sơn's cover photo
Nguyễn Sơn's profile picture
Nguyễn Sơn

More

ngủ nhà mãi cũng chán nên định đi đổi gió ít hôm mà các chị quý quá lại dữ lại chơi tận 15hôm ak😂😂😂
13
3
0
0

Bé Nấm's profile picture
Bé Nấm
đổi gió này ko thích tí nào luôn
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
thị huê's profile picture
thị huê
tầm này thôi đi đâu a ơi
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
miinh Ngạn's profile picture
miinh Ngạn
cách ly à a?
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Nguyễn Sơn's profile picture
Nguyễn Sơn updated profile picture
0
0

nghe mọi người nói nay là ngày dành cho những người độc thân 👋👋
23
3
0
0

Dương Hà's profile picture
Dương Hà
cf 1 mình hả a? ^^
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Trần Lâm's profile picture
Trần Lâm
1 chắc thôi a
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Nguyễn Trang's profile picture
Nguyễn Trang
valentine đen đó a kaka
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
    Nguyễn Sơn's profile picture
    Nguyễn Sơn
    Nguyễn Trang tự nhiên lại đi qua quán nước nhìn người ta mà thấy tủi thân quá trời ak😂😂
    Haha
     · Reply · 1 year ago