Lipsyncney Flopears's cover photo
Lipsyncney Flopears's profile picture
Lipsyncney Flopears

More

Khok' 😭😭😭
Nguồn : FlipflopFamily
5
3
0
0

Mỹ Nga's profile picture
Mỹ Nga
fail quá luôn..
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đào Thị Lan's profile picture
Đào Thị Lan
cuộc đời không như là mơ mà, bớt ảo tưởng đi ad ơi
cuộc đời không như là mơ mà, bớt ảo tưởng đi ad ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Đặng Minh Châu's profile picture
Đặng Minh Châu
cô vy hân hạnh tài trợ hình ảnh này
cô vy hân hạnh tài trợ hình ảnh này
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nói ít hiểu nhiều
Cre: Huỳnh Hoài Tâm
7
2
0
0

Trúc Anh's profile picture
Trúc Anh
nhưng mà xem xong tui vẫn không hiểu
Haha
 · Reply · 3 years ago  
    Phạm Hùng's profile picture
    Phạm Hùng
    nhìn hình thì là 2 MV của BlackPink, cơ mà ko hiểu đang nói vấn đề gì
    Haha
     · Reply · 3 years ago  
Thành Đạt's profile picture
Thành Đạt
mình ko hiểu lun
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Cơ bản là ...
Nguồn : Lipsyncney Flopears
6
3
0
0

Mai Minh's profile picture
Mai Minh
nói câu dễ gây sóng gió ghê
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Nguyễn Khánh Vân's profile picture
Nguyễn Khánh Vân
nói mà muốn đấm vào cái mồm á
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Phan Tình's profile picture
Phan Tình
haha sự thật mất lòng ha
Haha
 · Reply · 3 years ago